Wat is Aikido

De kern van Aikido als krijgskunst

Aikido is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). In Aikido wordt de harmonie benadrukt in plaats van strijd in het omgaan van agressie in conflicten. In een situatie van fysieke, verbale of emotionele agressie, niet een positie van weerstand of strijd wordt gekozen. Er wordt voor integratie met de kracht van de tegenstander gekozen. Op die manier wordt het mogelijk om de kracht van tegenstander te leiden en te neutraliseren. Aikido is een krijgskunst waarbij het niet gaat om “winnen of verliezen”. Het biedt je de mogelijkheid om een conflict te beheersen en op te lossen.

Harmonische oplossingen

Het ideaal van een harmonische oplossing, is om de conflictsituatie te zien voor wat het is en op te lossen. Met behulp van fysieke training en oefening in confronterende situaties leer je jezelf geleidelijk de gebruikelijke reactie van verdediging, blokkering en worsteling te laten gaan. Je leert dit te vervangen door ontspanning, ademhaling, beweging en structuur. Hierdoor leer je jezelf te hanteren in stressvolle situaties. Niet alleen fysiek, maar ook in het dagelijkse leven zult u hier profijt van ervaren.

Open en vrij voelen

Deze basishouding (ontspanning, ademhaling, beweging en structuur) biedt een betere uitgangspositie.Je leert te reageren door een grotere flexibiliteit en vrijheid. Je leert jezelf een functionele strategie aan om de conflictsituatie te beheersen.

In Aikido zijn geest en lichaam onlosmakelijke met elkaar verbonden. Angst manifesteert zich in lichamen als stress, spanning en stijfheid. De ervaring van weerstand en strijd in de beoefening van Aikido geeft aan waar blokkades zitten in je lichaam en geest. Door te trainen kun je leren om jezelf meer open en vrij te voelen.

Takemusu Aikido

De stijl, of de lijn van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan de wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

  1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
  2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
  3. Aikido als krijgskunst (Budo).

Takemusu-Aikido-Alkmaar

Aanmelden